Osobna iskaznica


Kazališni epicentar je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija i okuplja strukovne udruge koje se profesionalno bave umjetnošću za djecu i mlade. Osnovana 2007. godine kao projekt administrativne, pravne i financijske potpora tajništvu međunarodnog Assiteja – organizacije koja u fokusu ima prije svega kazališnu umjetnost – od 2014. godine udruga prolazi kroz administrativne i programske preinake.

Epicentar time prelazi okvire scenskih i izvedbenih umjetnosti i ulazi u sferu svih onih umjetnosti koje se nerijetko penju na kazališne daske – književnost, glazbu, suvremeni ples i scenski pokret, lutkarstvo. Programski se Kazališni epicentar osamostaljuje 2015. te kao krovna organizacija umjetnosti za djecu i mlade u otvara svoje članstvo strukovnim udrugama s kojima dijeli viziju, misiju i predmet rasprave: Hrvatskom centru AssitejHrvatskom centru UNIMA te udruzi Knjiga u centru.

Sa željom da okupi što veći broj organizacija i pojedinaca sa srodnim interesima i energijama, Kazališni epicentar svakodnevno nalazi nove načine jačanja vlastitih kapaciteta zahvaljujući kojima se upušta u avanturu umrežavanja umjetnika i kolektiva te poboljšanja statusa umjetnosti za djecu i mlade. S time na umu Udruga je dosad organizirala niz susreta umjetnika, javne prezentacije mreža i inicijativa, suradnju sa srodnim udrugama i festivalima, okrugle stolove te koncertna čitanja.

VIZIJA I MISIJA

Kazališni epicentar u središte svog interesa stavlja djecu i mlade te njima adresiranu umjetnost. Udruga stoga svoju misiju okreće prema umjetničkim organizacijama i samostalnim umjetnicima koji djeluju na tom području, potiče njihovu mobilnost i umrežavanje, pruža im institucionalnu, administrativnu i stručnu pomoć te razvija nakladničku djelatnost i izdaje tekstove suvremenih dramskih pisaca.

Jednom kada zaokruži svoju priču, Kazališni epicentar postat će interaktivni centar iza kojeg stoje kvalitetna umjetnost, zadovoljni umjetnici te kreativni i kritički nastrojeni djeca i mladi. Vizija Epicentra je staviti hrvatsku i reagionalnu scensku i inu umjetnost za djecu i mlade u europski kontekst, čime udruga organizirano podiže ljestvicu kvalitete takvog umjetničkog rada, poboljšava okolnosti njegova stvaranja te dugoročno djeluje na kvalitetu obrazovanja i slobodnog vremena djece i mladih.

Svoju estetsku, obrazovnu i moralnu misiju Kazališni epicentar sastavlja kroz tri područja djelovanja: igraonicuradionicu i maštaonicu.