Igraonica


Igraonica je jedan od nezaobilaznih komadića kojim Kazališni epicentar dovršava svoju volju i želju da oblikuje jedinstveno mjesto okupljanja i akumulacije umjetnosti za djecu i mlade. Ona služi kao igralište za javne izvedbe svim zainteresiranim profesionalacima s područja scenskih umjetnosti za djecu i mlade. Igraonica otvara programski prostor javnim izvedbenim programima, prezentira, promovira i distribuira domaću i stranu stručnu literaturu te organizira prikazivanja snimki kazališnih predstava za djecu i mlade domaćih i stranih autora.

Jednom kada stvori poticajnu i progresivnu produkcijsku platformu, Epicentrova igraonica postaje prostor mobilnosti i rasta regionalnih umjetnika i njihovih projekata koji otvara i održava interkulturni dijalog različitih umjetnosti za djecu i mlade.

Svoja zaduženja igraonica u široj misiji Kazališnog epicentra dosad je ispunila organizacijom različitih programa koji svojom formom i sadržajem prelaze granice samog zagovaranja kazališne umjetnosti. U širokoj lepezi programskih sadržaja ona obuhvaća prošla i buduća literarna okupljanja, kazališne izvedbe kazališta za djecu i mlade malih formi, tematske radionice namijenjene djeci i mladima, dramske prezentacije i javna čitanja suvremenih dramskih tekstova iz područja kazališta za djecu i mlade, likovne izložbe, promocije knjiga.

Neki od programa su proteklih godina konkretizirani, a njihov se nastavak planira i u budućnosti. Prvi od njih predstavlja online biblioteku dramskih tekstova na hrvatskom i engleskom jeziku, dosad predstavljenu kroz čitanke suvremenih tekstova iz Poljske, Njemačke i Velike Britanije. Daljnji razvoj biblioteke okrenut će se prema domaćim tekstopiscima, čime se Kazališni epicentar uključuje u više regionalnih inicijativa promocije suvremenih dramskih tekstova i dramaturga mlađe generacije. Osnaživanje produkcije domaćih dramskih tekstova igraonica ostvaruje prijevodima tekstova nagrađenih Malim Marulićem u proteklih nekoliko godina.

Ostali inovativni programi igraonice usmjereni prema djeci uključuju koncertna čitanja suvremenih dramskih tekstova za djecu i mlade, info centar umjetnosti za djecu i mlade te međunarodnu kulturnu suradnju. Igraonica Kazališnog epicentra stvara izlazni poligon na kojem se odvijaju produkcija, promocija i distribucija najkvalitetnijih dostignuća hrvatskih scenskih i izvedbenih formi.