Članovi


Odnos moći Kazališnog epicentra i organizacija koje mu danas pripadaju u posljednjih je desetak godina mijenjao smjerove i dinamike. Nastao 2007. godine idejno kao pravna i administrativna podrška Hrvatskom centru Assitej, tada predsjedavajućem u tajništvu svog internacionalnog pandana, Kazališni epicentar započinje osamostaljenje 2014. godine restrukturiranjem svojih resursa i ispitivanjem svojih mogućnosti. Detektiravši da je potrebno oformiti organizaciju koja bi okupila sve entuzijaste i profesionalce u umjetničkom radu namijenjenom djeci i mladima, Epicentar stvara program i strategiju kojima iz pomoćne organizacije postaje akumulator progresivnih ideja, dobre prakse i poticajne energije. U dvije godine članovi Kazališnog epicentra postaju Hrvatski centar Assitej, Hrvatski centar Unima te udruga Knjiga u centru.

Hrvatski centar Assitej logo

Hrvatski centar Assitej osnovan je 1996. godine kao ravnopravni član istoimene međunarodne ka­zališne organizacije koja okuplja nacionalne centre iz cijeloga svijeta. U Hrvatskoj organizacija udružuje profesionalna kazališta za djecu i mlade, profesionalno vođena dramska studija i individualne članove, što ju čini krovnom udrugom kazališta za djecu i mlade u Hrvatskoj.

Hrvatski centar Unima

Hrvatski centar Unima nacionalna je podružnica internacionalne nevladine organizacije UNion Internationale de la MArionnette te slijedi jedinstvenu misiju da okupi ljude koji pridonose razvoju profesionalne i amaterske lutkarske umjetnosti. Zbog promicanja specifične vrste umjetnosti, ali i pacifističkih svjetonazora međukulturne tolerancije i zagovaranja ravnopravnost spolova nacionalni centar i međunarodna organizacija članice su UNESCO-a.

Posljednja pridružena Kazališnom epicentru, Knjiga u centru je umjetnička udruga koja okuplja profesije najrazličitijih boja i oblika koje prije svega zanimaju knjiga i književnost, a posredstvom njih i popularizacija svih ostalih vidova umjetnosti kojih je kazalište, nepovratno vezano uz dramsku književnost, stalni član.