Monthly Archives: Srpanj 2016


Kazališni epicentar i HC Assitej putuju na Artistic Gathering Assiteja International

Od 2. do 9. srpnja 2106. Hrvatski centar Assitej i Kazališni epicentar kao dio međunarodne suradnje putuju na Artistic Gathering, program koji međunarodni Assitej organizira za vrijeme međunarodnog festivala kazališta za djecu i mlade On the Edge u Birminghamu.

On the Edge je godišnji festival kazališta za djecu i mlade međunarodnog Assiteja koji okuplja najrecentnija i ponajbolja ostvaranja lutkarskog i igranog kazališta te, uz bogat međunarodni kazališni program, udomljuje i različita predavanja, predstavljanja knjiga, radionice i panele. Ove godine na On the Edge putuju Leo Vukelić, predsjednik HC Assiteja i Kazališnog epicentra, Jasminka Mesarić, predsjednica UNIMA-e te Miran Hajoš, član upravnog odbora UNIMA-e i Assiteja.

Fotogalerija:

Artistic Gathering On the Edge, Birmingham 2016.